Konsulat Generalny RP w Sankt PetersburguWydział Promocji Handlu i Inwestycji

Strona główna

Aktualności

 • Możliwe ograniczenia dla europejskich wyrobów seropodobnych
 • Efekty rosyjskiego programu zastąpienia importu w branży spożywczej
 • Urzędowe ceny na mleko w Unii Celnej ???
 • Deficyt na rynku wieprzowiny
 • Ostrzeżenie przed afrykańskim pomorem świń w FR
 • 17.06.2015
  Import mlecznych produktów bezlaktozowych może zostać wstrzymany na żądanie Rospotriebnadzoru. Dostawcy ww. produkcji będą musieli uzyskać specjalistyczny państwowy certyfikat, na podstawie którego będzie możliwy wwóz na terytorium Federacji Rosyjskiej produktów bezlaktozowych przeznaczonych tylko dla leczniczo-dietetycznego i profilaktycznego żywienia.
 • 11.06.2015
  Import zagranicznych produktów spożywczych zmniejszył się prawie o połowę, w tym z krajów nie objętych rosyjskimi sankcjami. Zdaniem Centrum Międzynarodowego Handlu powodem jest nie tyle program zastąpienia importu, co spadek konsumpcji.
 • 01.06.2015
  Dla ochrony wewnętrznego rynku mleka, rosyjska strona zaproponowała wprowadzenie ujednoliconych cen zakupowych na mleko.
 • 27.05.2015
  Wg. danych statystycznych całkowite pogłowie trzody chlewnej w rosyjskich gospodarstwach wszystkich rodzajów wynosi obecnie 20 737 szt., co oznacza 5% przyrost w stosunku do ubiegłego roku.
 • 18.05.2015
  W Wielkich Łukach omawiano plan przedsięwzięć ostrzegających przed rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF).
Wsparcie eksportu
Prezentacja instrumentów wsparcia w procesie internacjonalizacji polskich firm. Kredyty i gwarancje rządowe, ubezpieczenia kredytów, finansowanie z funduszy strukturalnych, dofinansowanie wydawnictw, certyfikatów oraz udziału przedsiębiorców w targach i wystawach.
 • http://www.mg.gov.pl/
 • http://www.exporter.gov.pl/
 • http://www.polska.travel
 • http://www.mg.gov.pl/node/14567
 • http://www.coie.gov.pl
Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
ul. Żukowskiego 63, pok. 427 , Sankt Petersburg, Rosja 191036, Adres do korespondencji: ul.5-ja Sovetskaya, 12, Sankt Petersburg, Rosja, 191036
tel.: +7 – (812) – 332 - 96 - 90, fax: +7 – (812) – 332 - 96 - 90, e-mail: ,
Godziny urzędowania: Poniedziałek - piątek: 8.30 - 16.30
Czas lokalny: